top of page

דירה בפתח תקווה

שיפוץ לדירה בת למעלה מ-30 שנה 

כאן נולדו וגדלו ילדי המשפחה, וכשאלה עזבו את הקן, נולד הצורך להתאים את הדירה לצרכי בני הזוג

וכמובן לשדרג את הדירה הישנה ולהתאים אותה לרוח התקופה

דופלקס בפתח תקווה: About
bottom of page