top of page

פנג שוואי - תמיד לטובה

Updated: Feb 18, 2020לקוחות פנג שוואי נכנסו החודש למשרדם החדש.

אתמול באתי לבקר.

על עיצוב הפנים הופקד מעצב נחמד שהתייחס במלוא הרצינות לדו"ח הפנג שוואי שלי, דבר כשלעצמו לא מובן מאליו.

במשך חודשיים שאל והתייעץ.

מלאת סקרנות הגעתי לראות את התוצאה.


הוקסמתי מהחלל מהרגע שפתחתי את הדלת.

הכל הרגיש לי נכון.

האנשים חייכו מסביב וחיכו לשמוע את דעתי.

עברתי חדר חדר.

עצרתי במשרד של השותף השלישי בו מיקמו את כול הרהיטים ב45 מעלות, על פי הנחיותי.

בהחלט לא זווית רגילה. החדר בכללותו היה מקסים במיוחד.

נזכרתי ששוכן המשרד לא ממש אהב את הרעיון של ישיבה בזווית. אמנם הסברתי לו שבצורה זו הוא מקבל אנגיות חיוביות מירביות, ולאור חששותיו, העברתי לו את ההחלטה להסכים לכך.


אתמול ביקשתי לדעת איך הוא מרגיש שם.

הוא חייך אלי חיוך קורן.

אמר שהחדר מקסים, וכל מי שנכנס אליו מתפעל ומשבח אותו.

השותפים הנוספים גם חייכו וספרו שהוא האחרון לעזוב את המשרד בסוף היום.

אני שמחתי כל כך.

את שלי עשיתי (כשהקשבתי לפנג שוואי).

27 views0 comments

コメント


bottom of page