top of page

ענייני טעם

יש טעם אישי, שבנוסף לניסיון המקצועי, מוביל אותי לבחירות, העדפות, והמלצות.

וביחד עם זאת, ישנה הלקוחה (ולפעמים גם הלקוח).

גם לה חוויות, ניסיון, רקע, ודעות שגיבשה עם הזמן.


ובכול זאת, חלק מאותן בחירות והעדפות שלה מבוססות על אמונות מוטעות,

שעלולות להוביל לתוצאות עיצוביות פחות מוצלחות.

שאפילו היא לא ציפתה להן,

ובטוח שלא תרצה, וגם ממש לא תוהב.


אז גם בגלל זה אני פה.

בתפקיד המובילה, האחראית.

לפעמים מרגיש לי קצת כמו להיות אמא, ואז ממש בא לי לתת דרור לנפש שלה.

ורוב הזמן אני נזכרת שבעצם אני מופקדת על הדרך, ועל התוצאה שבשבילה הביאו אותי.


הרבה מאוד פסיכולוגיה, כבר אמרנו?50 views0 comments

Comments


bottom of page