בלוג בסלונה 01.07.2018 | הרצליה | רחל בנאסייג פיבן

ישן וחדש

מה היה לי השנה ומה בתכנון?

וקצת על בדיקות שלפני 

רכישת דירה.