press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

פנטהוז ברעננה 1

דירה זו משתרעת על פני 150 מ"ר בנויים
מיקומה באזור נחשק ברעננה בתוספת נדירות פנטהואים באזור, הביאו את בעלי הבית להחליט על רכישתה
למרות הצורך  בשיפוץ מסיבי 
השיפוץ כלל טיפול בהיתר בניה עבור הגדלת הסלון לתוך שטח המרפסת 
צנרת, ריצוף, מטבח, כלים סניטרים, חלונות ועוד - השינוי והשדרוג נגע בכל